Terug naar de nieuwsbrief | www.regiebureau-pop.eu

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Team Netwerk Platteland


Het Netwerk Platteland heeft als doel:
- de betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten,
- de kwaliteit van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma te verbeteren,
- het grote publiek en de potentiŽle begunstigden te informeren over het plattelandsontwikkelingsbeleid en financieringsmogelijkheden,
- innovatie in de landbouw, de voedselproductie, de bosbouw en in plattelandsgebieden te bevorderen.

De Europese Commissie, het Rijk en de provincies verwachten van het netwerk dat het een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van het Plattelands Ontwikkelings Programma. De Netwerk Support Unit ondersteund het Netwerk Platteland en zal o.a. bijeenkomsten organiseren, verbindingen in het netwerk leggen, informatieprogrammaís maken, de website van het Netwerk Platteland onderhouden en daarbij inspelen op behoeften die er bij belanghebbenden en het publiek leven.

Wie is wie?


De medewerkers van het Netwerk Platteland hebben hiervoor bij het Rijk en de provincies gewerkt en hebben allemaal ervaring met het werken voor het platteland. Bovendien ze houden van het platteland. Klik hier voor de medewerkers, met in trefwoorden hun ervaring en aandachtsgebieden.