Het regiebureau Actueel POP 2014-2020 POP 2007-2013 POP 2000-2006 Subsidies Reacties
logoutNederlands

Maatregelfiches

Het POP2 bestaat uit drie delen: het hoofddocument, de bijlagen en de subbijlagen. Een belangrijke bijlage zijn de zogeheten maatregelfiches (bijlage 4). Deze zijn een uitwerking van de in de Nationale Plattelandsstrategie (NPS) aangegeven maatregelen die Nederland in de periode 2007-2013 wil benutten.

Hieronder vindt u de geconsolideerde versie van de maatregelfiches van oktober 2014, behorende bij versie 15 van het POP2.

Maatregelfiches bij versie 15