Het regiebureau Actueel POP 2014-2020 POP 2007-2013 POP 2000-2006 Subsidies Reacties
logoutNederlands

LEADER

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale", wat kortweg neerkomt op "samenwerking voor plattelandsontwikkeling". Vóór 2007 was LEADER één van de communautaire initiatieven van de Europese Commissie, waarmee sociaal-economische impulsen op gebiedsniveau werden gegeven door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven.

Sinds het begin van de programmaperiode 2007-2013 maakt LEADER integraal onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. LEADER is namelijk de vierde as (hoofddoelstelling) van het plattelandsontwikkelingsprogramma. Kijk voor alle maatregelen onder as 4 op de pagina Maatregelfiches.

De LEADER-aanpak
De Leader-aanpak werkt met lokale actiegroepen (LAG's), ook wel plaatselijke groepen (PG's) genoemd, die een eigen ontwikkelingsplan maken voor hun gebied.
Initiatiefnemers van LEADER-projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, ondernemers en gemeenten zijn.

In de programmaperiode 2007-2013 zijn 31 LEADER-gebieden aangewezen. Op de website van het Netwerk Platteland vindt u een overzicht van LEADER-gebieden per provincie, met de bijbehorende contactpersonen en gebiedsplannen.