Het regiebureau Actueel POP 2014-2020 POP 2007-2013 POP 2000-2006 Subsidies Reacties
logoutNederlands

Subsidiemogelijkheden en doelgroepen

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 biedt subsidiemogelijkheden voor verschillende doelen en doelgroepen.

In het linker menu kunt u per as van het programma zien welke subsidiemogelijkheden er zijn voor welke doelgroepen, en bij welk loket u de subsidie kunt aanvragen.

As 1: Versterking concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector

As 2: Verbetering natuur en milieu

As 3: Leefbaarheid van het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie

As 4: Leader