Het regiebureau Actueel POP 2014-2020 POP 2007-2013 POP 2000-2006 Subsidies Reacties
logoutNederlands

Actueel

Derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) goedgekeurd

Vrijdag 13 februari heeft de Europese Commissie het derde Plattelandsontwikkelingprogramma 2014-2020 goedgekeurd. In POP3 staat de agrarische ondernemer centraal. Er wordt ruim €1,2 miljard geļnvesteerd in verdere verduurzaming en innovatie van de agrarische sector en in verbetering van de biodiversiteit. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma investeert dit samen met de provincies en de Europese Commissie.

"In ons nieuwe programma staat de agrarische ondernemer centraal. We investeren onder meer in een verzekering voor ondernemers om tegenvallers door extreem weer op te vangen. Ook steken we geld in een nieuwe regeling die de risico's voor ondernemers beperkt wanneer zij met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan." aldus Dijksma.

De provincies gaan met POP3 vooral aandacht geven aan agrarisch natuurbeheer, verdere duurzame innovatie van de agrarische sector en jonge boeren. In samenwerking met de waterschappen wordt ook ingezet op verdere verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast zullen provincies ook inzetten op LEADER, het stimuleren van plaatselijke samenwerking in de regio.